cho thuê xe tại hà nội

Toán học

HÌNH CHIẾU

Tác giả: Toán học

HÌNH CHIẾU:

ảnh của một tập hợp qua một phép chiếu (x. Phép chiếu nổi; Phép chiếu song song, vuông góc; Phép chiếu xuyên tâm).

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học