cho thuê xe tại hà nội

Toán học

HỆ SỐ GÓC

Tác giả: Toán học

HỆ SỐ GÓC:

  HSG của đường thẳng trên mặt phẳng với hệ toạ độ Đêcac vuông góc Oxy là tang của góc giữa đường thẳng đó và hướng dương của trục Ox. Nếu đường thẳng được cho bởi phương trình y = ax + b, thì a là HSG của nó. Ta quy ước đường thẳng x + c = 0 có HSG bằng .

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học