cho thuê xe tại hà nội

Toán học

HẰNG ĐẲNG THỨC

Tác giả: Toán học

HẰNG ĐẲNG THỨC:

đẳng thức đúng với mọi giá trị chấp nhận được của các chữ có mặt trong đẳng thức đó. Vd. (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 là một HĐT trên một vành giao hoán.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học