cho thuê xe tại hà nội

Toán học

GÓC ĐỐI ĐỈNH

Tác giả: Toán học

GÓC ĐỐI ĐỈNH:

  hai góc có đỉnh chung, sao cho các cạnh của góc này là phần kéo dài của các cạnh của góc kia. Hai GĐĐ thì bằng nhau.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học