cho thuê xe tại hà nội

Toán học

FECMA (ĐỊNH LÍ NHỎ)

Tác giả: Toán học

FECMA (ĐỊNH LÍ NHỎ):

nếu p là số nguyên tố và a là số nguyên dương thì ap a (mod p) nghĩa là ap - a chia hết cho p. Trong trường hợp a không chia hết cho p, từ định lí này suy ra ap-1 ≡ 1 (mod p). Định lí do nhà toán học Pháp Fecma (P. de Fermat) nêu ra (1640). Sở dĩ gọi định lí "nhỏ" là để phân biệt với định lí lớn Fecma.


Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học