cho thuê xe tại hà nội

Toán học

ĐƯỜNG TRUNG TRỰC

Tác giả: Toán học

ĐƯỜNG TRUNG TRỰC :

1. ĐTT của một đoạn thẳng là đường thẳng đi qua trung điểm đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng đó. Trong một mặt phẳng, đó là quỹ tích những điểm cách đều hai đầu đoạn thẳng đã cho.

2. ĐTT của một tam giác là ĐTT của một cạnh của tam giác đó. Trong một tam giác, ba ĐTT đồng quy tại một điểm; đó là tâm vòng tròn ngoại tiếp tam giác.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học