cho thuê xe tại hà nội

Toán học

ĐƯỜNG TRUNG BÌNH

Tác giả: Toán học

ĐƯỜNG TRUNG BÌNH:

 1. Trong một tam giác, ĐTB là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác. Nó song song với cạnh thứ ba và có độ dài bằng nửa cạnh này.

2. Trong một hình thang, ĐTB là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên. Nó song song với hai đáy và có độ dài bằng trung bình cộng độ dài hai đáy của hình thang.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học