cho thuê xe tại hà nội

Toán học

ĐỒNG PHÔI

Tác giả: Toán học

ĐỒNG PHÔI :

(cg. đẳng cấu tôpô), phép ánh xạ một - một và liên tục từ một không gian tôpô lên một không gian tôpô khác sao cho ánh xạ ngược của nó cũng liên tục. Nếu tồn tại một ánh xạ như vậy thì hai không gian đó ĐP với nhau. ĐP là một khái niệm cơ bản của tôpô học.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học