cho thuê xe tại hà nội

Toán học

DÃY SỐ FIBÔNAXI

Tác giả: Toán học

DÃY SỐ FIBÔNAXI:

dãy số trong đó hai số đầu bằng 1, còn từ số thứ ba trở đi, mỗi số bằng tổng hai số kề trước:

un = un – 1 + un – 2

Nhà toán học Italia Fibônaxi (dạng phiên âm khác: Fibônachi; L. Fibonacci) đã nêu ra 14 số đầu của dãy vào năm 1225. DSF liên quan đến quy luật phân bố lá của một số loài thảo mộc.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học