cho thuê xe tại hà nội

Toán học

DẠNG CHUẨN TẮC JOOCĐĂNG của ma trận

Tác giả: Toán học

DẠNG CHUẨN TẮC JOOCĐĂNG của ma trận:

ma trận Joocđăng (Jordan) có dạng:

trong đó mỗi Ai là một ma trận vuông (gọi là khung Joocđăng) và có dạng:

Mọi ma trận vuông A bậc n trên một trường K đều đồng dạng với một ma trận Joocđăng  trên K (nghĩa là tồn tại trên K một ma trận không suy biến C sao cho = CAC–1) khi và chỉ khi A có n giá trị riêng trên K, mỗi giá trị được tính với số bội của nó. gọi là DCTJ của A. DCTJ xác định duy nhất nếu không tính đến thứ tự các khung Joocđăng. Trên trường số phức, mọi ma trận vuông đều đưa được về DCTJ.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học