cho thuê xe tại hà nội

Toán học

BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC

Tác giả: Toán học

BẤT ĐẲNG THỨC TAM GIÁC:

trong một tam giác, độ dài một cạnh nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh kia. BĐTTG được khái quát thành một tiên đề đối với các không gian mêtric:

d(x, y)  d(x, z) + d(y, z)

trong đó d(x, y) là khoảng cách giữa x và y. Tương tự đối với các không gian định chuẩn:

trong đó ||x|| là chuẩn của x.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học