cho thuê xe tại hà nội

Toán học

BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ

Tác giả: Toán học

BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ :

bảng liệt kê các số nguyên tố trong các số tự nhiên. Từ thời Ơclit (Euclide), người ta đã biết rằng, trong các số tự nhiên có vô số các số nguyên tố. Năm 1603, nhà toán học Catanđi (X. A. P. Cataldi) người Italia đã lập BSNT đến số 760. Ngày nay, đã có những BSNT cho đến số hàng trăm triệu.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Toán học