cho thuê xe tại hà nội

Tổ chức

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔNG NAM Á

Tác giả: Tổ chức

VIỆN NGHIÊN CỨU ĐÔNG NAM Á:

    cơ quan nghiên cứu thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Chính thức thành lập năm 1983. Tiền thân là Ban Đông Nam Á (1973). Viện có nhiệm vụ: nghiên cứu các nước Đông Nam Á theo phạm trù khu vực học; nghiên cứu quan hệ giữa Việt Nam với các nước trong khu vực  nhằm phục vụ cho việc hoạch định đường lối của Đảng và Nhà nước Việt Nam và xây dựng một Đông Nam Á hoà bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển, tiến hành trao đổi hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực về Đông Nam Á; đào tạo sau đại học về Đông Nam Á. Hiện nay, Viện có: Phòng Nghiên cứu văn học Đông Nam Á; Phòng Nghiên cứu những vấn đề dân tộc, tôn giáo và môi trường Đông Nam Á; Phòng Nghiên cứu chính trị và quan hệ quốc tế Đông Nam Á hiện đại; Phòng Nghiên cứu hợp tác và phát triển kinh tế Đông Nam Á; Phòng Lào; Phòng Cămpuchia; Phòng Thái Lan, Myanma; Phòng Inđônêxia, Malaixia, Brunây; Phòng Philipin, Xingapo; Phòng Ấn Độ; Phòng Ôxtrâylia; Phòng Tư liệu, Thư viện, Thông tin; Phòng đào tạo; Phòng Hành chính tổng hợp. Huân chương Lao động hạng nhất (2003).

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Tổ chức