cho thuê xe tại hà nội

Tổ chức

TỜ TRÌNH

Tác giả: Tổ chức

TỜ TRÌNH:

tài liệu thuyết minh những yêu cầu, nội dung chính, cấu trúc các phần của một văn bản (dự thảo luật, pháp lệnh, nghị định, thông tư; dự thảo nghị quyết, quyết định; dự thảo chương trình, kế hoạch, đề án công tác vv.) và nêu những vấn đề có nhiều ý kiến khác nhau trong quá trình soạn thảo văn bản đó. Cơ quan được giao việc soạn thảo văn bản trình dự thảo văn bản, kèm theo TT (với các nội dung nêu trên) lên cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Tổ chức