cho thuê xe tại hà nội

Tổ chức

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA LIÊN HỢP QUỐC

Tác giả: Tổ chức

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA LIÊN HỢP QUỐC :

(viết tắt từ tiếng Anh: UNDP – United Nations Development Programme), tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc. Thành lập 1965 theo nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc trên cơ sở sáp nhập Chương trình Mở rộng Trợ giúp Kĩ thuật của Liên hợp quốc (thành lập 1950) và Quỹ Đặc biệt của Liên hợp quốc (thành lập 1959). Nhiệm vụ: giúp các nước có thu nhập thấp tạo ra các điều kiện phù hợp nhằm huy động vốn trong nước và nước ngoài cho phát triển; giúp sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư trên và mọi nguồn kinh tế và nhân lực sẵn có để tăng năng suất, nâng cao mức sống. Trong hệ thống Liên hợp quốc, CTPTCLHQ đã trở thành cơ quan viện trợ kĩ thuật lớn nhất với hai tính chất viện trợ cơ bản là chuyển giao công nghệ và chuẩn bị cho đầu tư (hay tiền đầu tư) theo từng chu kì 5 năm cho chương trình quốc gia của các nước. Cơ quan lãnh đạo là Ban Điều hành gồm 36 thành viên (Châu Phi 8, Châu Á - Thái Bình Dương 7, Đông Âu 4, Mĩ Latinh và Caribê 5, Tây Âu và khu vực khác 12) do Đại hội đồng Liên hợp quốc bầu với nhiệm kì 3 năm; họp mỗi năm 2 lần, lần lượt tại Niu Yooc (New York) và Giơnevơ (Genève). Cơ quan thường trực là Ban Thư kí và các cục, vụ chuyên ngành tại trụ sở Niu Yook và cơ quan đại diện CTPTCLHQ tại Giơnevơ.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Tổ chức