cho thuê xe tại hà nội

Tổ chức

BIỆT PHÁI

Tác giả: Tổ chức

BIỆT PHÁI:

 1. Việc cử cán bộ, công chức, viên chức ở một cơ quan này đến công tác có thời hạn tại một cơ quan khác, ngành khác hoặc địa phương khác, do yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan cử cán bộ đi hoặc của tổ chức, cơ quan nhận cán bộ đến. Người được cử đi công tác BP, khi hết thời hạn BP theo quy định thì được trở lại cơ quan cũ làm việc.

2. Tình trạng của người có sự khác biệt về quan điểm chính trị, muốn tự tách mình ra một bên trong tổ chức, thành phe cánh riêng.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Tổ chức