cho thuê xe tại hà nội

Thể dục thể thao

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC

Tác giả: Thể dục thể thao

ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC:

ngày hội lớn về văn hoá - thể thao của Việt Nam. Ý nghĩa và mục đích: bảo vệ và phát huy truyền thống văn hoá - thể thao của dân tộc Việt Nam; cổ vũ đông đảo quần chúng, nhất là thanh thiếu niên, tham gia hoạt động thể dục thể thao; biểu dương những thành tích tiến bộ của phong trào thể dục thể thao Việt Nam; cải tiến và nâng cao hiệu quả tổ chức quản lí phong trào thể dục thể thao; cải tiến và tăng cường cơ sở vật chất - kĩ thuật của thể dục thể thao; tăng cường khả năng phối hợp và huy động các lực lượng xã hội cho sự nghiệp phát triển thể dục thể thao. ĐHTDTTTQ được tiến hành theo điều lệ chung và điều lệ riêng của từng môn thể thao.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Thể dục thể thao