cho thuê xe tại hà nội

Thể dục thể thao

BỂ NHẢY CẦU

Tác giả: Thể dục thể thao

BỂ NHẢY CẦU:

 công trình thể thao phục vụ các hoạt động tập luyện, thi đấu nhảy cầu. BNC hoàn chỉnh có các loại cầu cứng với độ cao (tính từ mặt nước đến bề mặt của cầu) 10 m; 7,5 m; 5 m; 2,6 - 3 m; 0,6 - 1 m và các loại cầu bật với độ cao 3 m; 1 m.

 


Bể nhảy cầu

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Thể dục thể thao