cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

XƯƠNG CÁNH TAY

Tác giả: Sinh học

XƯƠNG CÁNH TAY:

xương dài từ vai tới khuỷu của chi trước động vật bốn chi. Đầu tròn phía trên khớp với hốc khớp vai - cánh tay (ổ chảo), tạo nên khớp hình cầu. Đầu dưới, xương phân hoá và hình thành nên một mặt khớp (lồi cầu) với xương quai và xương trụ tạo nên khớp khuỷu (xem minh hoạ Chi năm ngón).

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học