cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

TÔM SÔNG

Tác giả: Sinh học

TÔM SÔNG:

(Astacus), chi giáp xác, phân bố rộng ở nước ngọt vùng ôn đới và cận nhiệt đới, ăn tạp. Có giáp bảo vệ phần đầu ngực kéo dài về phía trước tạo thành chuỳ nhọn, hai bên có 2 mắt kép có cuống di động. Đốt ngực mang 2 đôi càng to để tự vệ và bắt mồi, 4 đôi chân đi. TS có thể bơi ngược rất nhanh, khi cần trốn chúng gập mình lại, dùng đuôi làm bơi chèo. Hô hấp bằng mang sợi ở gốc chân và hai bên ngực. Trứng qua đông ở mấu bụng con cái.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học