cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

TIÊN MAO

Tác giả: Sinh học

TIÊN MAO:

cơ quan tử chuyển vận của vi khuẩn, một số động vật nguyên sinh như Trùng roi, các động bào tử và tinh trùng. Trong một tế bào thường có 1 - 4 TM, đôi khi nhiều hơn. TM tế bào sinh vật nhân chuẩn là phần lồi dày gần 0,2 μm, dài 150 μm, có màng sinh chất bao bọc. Bên trong mỗi TM có 9 sợi kép ở xung quanh và 2 sợi đơn ở giữa. Ở gốc TM có 2 thể gốc nằm vuông góc nhau. TM chuyển vận theo dạng sóng hay dạng phễu. Ở động vật đa bào, TM tạo dòng nước tuần hoàn mang thức ăn và oxi qua bề mặt tế bào. TM của vi khuẩn không có màng sinh chất và nhỏ hơn. Ở gốc TM vi khuẩn có móc nhỏ và cặp đĩa nhỏ liên hệ với màng bao chất và vách tế bào. TM vi khuẩn có đặc tính kháng nguyên, phần kéo dài như cái roi của một số tế bào với một thể gốc ở gốc roi. TM hoạt động sẽ gây ra vận động của tế bào. Có ở một số vi khuẩn, thực vật và động vật đơn bào cũng như một số giai đoạn sinh sản (vd. tinh trùng, các bào tử động). Ở một số động vật đa bào (thuỷ tức, bọt biển), TM hoạt động tạo nên một dòng nước đưa thức ăn và không khí để hô hấp. TM ở vi khuẩn có cấu trúc gồm nhiều sợi protein xoắn lại, không có màng bao bọc, cứng, hoạt động của nó là do cấu tạo phức tạp của phần gốc. TM sinh vật nhân chuẩn có cấu trúc dạng sợi. Động vật và thực vật TM cấu tạo tương tự tiêm mao song ít và dài hơn. Cơ chế hoạt động TM khác nhau ở từng loại: dạng xoắn ốc gặp ở trùng roi, dạng làn sóng ở trùng đế giày. Xt. Tiêm mao.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học

Cách nuôi dạy con

Đầu HD giá rẻ
Tour du lịch Sapa Tết 2015
tour du lịch sapa sinh viên