cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

THỤ PHẤN

Tác giả: Sinh học

THỤ PHẤN:

hiện tượng chuyển phấn từ bao phấn đến noãn. Nếu có khả năng TP (phấn đúng loại) thì hạt phấn nảy mầm, tạo ra ống phấn, phát triển xuống dưới vòi nhuỵ đưa nhân phấn đến noãn. Thực vật có thể tự TP (lúa, đại mạch) đảm bảo cho hạt hình thành ngay cả khi không có mặt những cây khác cùng loài. Tuy vậy, tự TP dẫn đến đồng hợp tử hoá và tạo ra cây kém thích nghi nên ở nhiều thực vật có cơ chế tăng cường TP chéo nhờ gió, nhờ côn trùng. Trong các loài côn trùng thì ong mật được coi là chuyên môn hoá nhất, vì bản thân ong mật chỉ có thể sinh tồn, phát triển bằng mật và phấn hoa. Có nhiều loài cây như hướng dương, cam, quýt, táo, cải dầu... nếu không có ong mật TP thì không có năng suất cao. Ở nhiều nước trên thế giới, người làm nông nghiệp phải thuê ong đến TP cho cây trồng trong trang trại, đồng ruộng của mình và có những người nuôi ong chủ yếu thu lợi bằng cho ong đi TP thuê.

 

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học