cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

THỂ GỐC

Tác giả: Sinh học

THỂ GỐC:

(cg. hạt gốc, thể đáy), tế bào nằm ở gốc tiêm mao, tiên mao của động vật. Về cấu tạo giống trung tử. Cần thiết cho sự hình thành tiêm mao và tiên mao. Xt. Trung tử.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học

Cách nuôi dạy con

Đầu HD giá rẻ
Tour du lịch Sapa Tết 2015
tour du lịch sapa sinh viên