cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

TẢO NÂU

Tác giả: Sinh học

TẢO NÂU:

(Phaeophyta), ngành tảo biển có hình tản lớn, sống trong nước ở vùng giữa hai mức triều lên và xuống. Chứa diệp lục a và c, caroten và xanthophin, tạo nên màu nâu đặc trưng. Chất dự trữ là manitol hoặc laminarin, thành tế bào có chứa xenlulozơ và hemixenlulozơ. Có 9 bộ.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học