cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

TẢO LỤC

Tác giả: Sinh học

TẢO LỤC:

(Chlorophyta), ngành tảo chủ yếu sống ở nước ngọt, một số ở biển và đất. Chứa diệp lục a và b cùng caroten và xanthophin. Chất dự trữ là tinh bột, chất béo; vách tế bào là xenlulozơ và hemixenlulozơ. Đáng chú ý TL có sắc tố, trao đổi chất và siêu cấu trúc giống rêu, thực vật có mạch hơn là các ngành tảo khác. Có 6 lớp, khoảng 13 - 20 nghìn loài. Một số bộ hay gặp: Volvocales, Chlorococoales, Ulothricales, OedogonialesConjugales. Một số loài thuộc các chi TL được nuôi trồng làm thực phẩm và dược liệu như Chlorella, Spirogyra, vv.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học