cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

SINH HỌC PHÂN TỬ

Tác giả: Sinh học

SINH HỌC PHÂN TỬ :

khoa học nghiên cứu các hiện tượng sống trên cơ sở phân tử. Là ngành khoa học mới, là điểm gặp nhau của các khoa học kinh điển như di truyền học, hoá sinh học, tế bào học, vật lí học, hoá học hữu cơ, hoá sinh, lí sinh. Ngày nay, SHPT không còn là một môn học riêng lẻ.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học