cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

RỆP MUỘI

Tác giả: Sinh học

RỆP MUỘI:

(Aleyrodes), chi thuộc phân bộ Rệp muội trắng (Aleyrodina), bộ Cánh giống (Homoptera). Thân dài 1 - 2 mm, cơ thể màu vàng, điểm muội màu trắng (từ đó có tên gọi RM; gốc tiếng Hi Lạp: aleuron - bột). Chân dài, 2 đôi cánh trắng bằng nhau, hệ gân cánh tiêu giảm, đôi khi điểm chấm đen. Khoảng hơn 200 loài, phần lớn ở vùng nhiệt đới (khu hệ RM thế giới chưa được nghiên cứu đầy  đủ). Có nguồn gốc ở Trung Mĩ, theo cây du nhập lan tràn khắp thế giới. Bám vào mặt dưới lá, hút nhựa cây và đẻ trứng ở đó. Mỗi năm phát triển vài thế hệ, tạo kén giả vào mùa đông. Đôi khi phá hại cây họ Cam (Rutaceae), cây ăn quả hằng năm và rau cỏ. Một số là vật môi giới truyền virut gây bệnh hại cây.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học