cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

QUANG DƯỠNG

Tác giả: Sinh học

QUANG DƯỠNG:

kiểu dinh dưỡng trong đó nguồn năng lượng tổng hợp các chất hữu cơ là ánh sáng. Phần lớn sinh vật QD là dạng tự dưỡng (quang tự dưỡng), gồm cây xanh, tảo lam và một số vi khuẩn quang hợp (vi khuẩn lưu huỳnh tía và lục). Một số nhỏ là dạng dị dưỡng (quang dị dưỡng) như vi khuẩn không lưu huỳnh tía và một số tảo. Xt. Quang hợp.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học