cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

QUÁI THAI

Tác giả: Sinh học

QUÁI THAI:

bào thai phát triển không bình thường về mặt hình thái chức năng hay hoá sinh. Phân biệt: QT đơn - những bộ phận của một thai phát triển không bình thường, không đều; QT phức (tạp) - hai hay  nhiều thai chung trứng  bị dính nhau hay lồng vào nhau.

Có hai trường hợp QT đơn: QT đơn tự dưỡng - bản thân QT có hệ tuần hoàn riêng; QT đơn kí sinh - QT ăn bám vào một thai bình thường cùng trứng, thường dính với nhau bằng dây rốn hay nhau của thai bình thường. QT rốn nuôi là dạng QT đơn mà mạch máu trong nhau thông với mạch máu thai cùng trứng có bộ phận tuần hoàn bình thường. Do hoạt động của tim thai mà máu được lưu thông trong thai, nhưng vì máu lưu thông trong nhau là những mạch máu cùng loại nên tuần hoàn trong QT là tuần hoàn ngược nên các QT thường không đầu, không mình.

Có 2 loại QT phức: QT phức kí sinh; QT tự dưỡng. Ở QT phức kí sinh, một thai kém phát triển hơn thai kia và hình như ăn bám vào thai kia. Thai kí sinh có thể coi là khối u của thai kia, có thể có đầu, một cánh tay... nhiều khi chỉ là khối mô có da bao bọc. Có những u quái lồng trong cơ thể bình thường như u quái buồng trứng. QT tự dưỡng dính nhau, bởi phần trên, phần giữa hoặc phần dưới cơ thể. Thai chỉ dính da và lưng có thể tách rời được; các thai có những phủ tạng gắn vào nhau hay hợp nhất với nhau thì không thể tách được.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học