cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

ỐNG THẬN

Tác giả: Sinh học

ỐNG THẬN:

  ống dài hẹp tạo thành một phần đơn vị bài tiết của thận động vật có xương sống, để tái thu chọn lọc các chất có lợi. Phần nước lọc rời bao Bâumân (Bowman) qua các cuộn mạch (hoặc tiểu cầu); ở đây một phần glucozơ, axit amin, một phần nước được hấp thu lại. Sau đó nước lọc đi qua ống lượn, qua quai Henlê (Henle) - nơi chủ yếu hấp thụ lại nước, rồi qua phần hai ống lượn là nơi hấp thụ lại muối, nước. Cuối cùng, chất lỏng còn lại đi vào ống thu nước tiểu chảy vào bể thận. Ở một số động vật như lưỡng cư, quai Henlê nhỏ hoặc không có ống lượn, vì thế không có khả năng tạo nước tiểu đậm đặc.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học