cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

NỘI TIẾT

Tác giả: Sinh học

NỘI TIẾT :

quá trình các tuyến nội tiết tạo ra các sản phẩm gọi là nội tiết tố đặc thù cho mỗi tuyến, được đổ vào máu và tác động đặc thù vào một khu vực hoạt động của cơ thể, vd. tuyến tuỵ tiết ra insulin tác động vào quá trình chuyển hoá chất đường. Có những tác động qua lại giữa các tuyến NT với nhau và với hệ thần kinh trung ương theo một cơ chế phức tạp.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học