cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

NỒI HẤP

Tác giả: Sinh học

NỒI HẤP:

 nồi kín chịu được áp suất cao khi đun nóng; là dụng cụ khử trùng bằng nhiệt được dùng trong y tế, trong công nghiệp thực phẩm, trong các phòng thí nghiệm với mục đích đảm bảo cho vật phẩm (dụng cụ y tế hoặc bông băng cứu thương ...) trở nên vô khuẩn nhưng không bị biến chất, hoặc để tiến hành phản ứng ở áp suất cao. Thường sử dụng hai loại NH: NH bằng hơi nước và NH bằng hơi nước ở áp suất cao. Cấu tạo gồm những thùng hai vỏ làm bằng kim loại chịu nhiệt; giữa hai vỏ có thể có thêm lớp amiăng cách nhiệt; dưới thùng là bộ phận bằng đồng chứa hơi nước. NH bằng hơi nước thường không có thiết bị tăng áp suất (nồi Koch, nồi Arnold); NH hơi nước áp suất cao có thêm thiết bị tăng áp suất (autoclave). Có thể đun bằng bếp than củi hoặc bằng điện.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học