cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

NHỊ

Tác giả: Sinh học

NHỊ:

(sinh) cơ quan sinh sản đực ở thực vật có hoa, gồm một cuống mảnh gọi là N, mang bao phấn, mỗi bao phấn có 2 ô phấn phát triển ra các hạt phấn. N tương ứng với lá bào tử nhỏ ở thực vật hạt trần và dương xỉ. Tập hợp các N trong hoa là bộ N. Số lượng N thay đổi từ rất nhiều trong các họ Mộc lan, Na, Sen, Súng, Hoa hồng, giảm xuống và cố định ở các họ tiến hoá hơn. Số lượng thường 5 - 4 (hoặc bội số của 5 - 4) ở các cây hai lá mầm và 3 (hoặc bội số của 3) ở cây một lá mầm. Có khi chỉ còn có 2 N như một số cây họ Hoa môi, và 1 N ở họ Gừng, thậm chí chỉ còn một nửa như họ Hoàng tinh, Chuối hoa. Ngược lại, cũng có khi do phân nhánh mà từ một N cố định đã cho ra nhiều N trong hoa thầu dầu, dâm bụt. Thông thường các N trong bộ N có kích thước, hình dạng khá đồng nhất, nhưng cũng có trường hợp dài ngắn khác nhau (nhiều cây trong họ Cải, họ Hoa môi) hoặc các bao phấn cũng khác nhau. Ở một số cây có những N tiêu giảm mất bao phấn hoặc bao phấn lép gọi là N lép. N lép này có thể biến đổi thành bản rộng giống như cánh hoa (ở cây chuối hoa).

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học