cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI

Tác giả: Sinh học

NGUỒN GỐC LOÀI NGƯỜI :

quá trình tiến hoá từ vượn thành người. Đến nay còn tồn tại nhiều thuyết khác nhau. Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mac trên cơ sở chủ nghĩa duy vật biện chứngchủ nghĩa duy vật lịch sử đã tiếp thu thành tựu khoa học đương thời, nhất là thuyết tiến hoá của Đacuyn, đã nêu ra lí thuyết về tác dụng của lao động trong quá trình vượn biến thành người.

Với những hiểu biết hiện nay, con người xuất hiện (tức là tách khỏi thế giới động vật) cách ngày nay khoảng trên 2 triệu năm. Đến khoảng hậu kì Đá cũ (cách ngày nay khoảng 5 vạn năm) thì con người khôn ngoan Hômô xapiêng (Homo sapiens; cg. người hiện đại) đã hình thành. Người khôn ngoan thoát thai trực tiếp từ người Nêanđectan, một loại hình người cổ mà ngày nay tìm thấy dấu vết ở Châu Âu, Châu Á, Châu Phi. Các nhà khoa học cũng đã đưa ra sơ đồ mắt xích quá trình biến chuyển từ vượn thành người như sau: Vượn người (tiền thân con người); Người tối cổ (Người vượn) - Pitêcantrôput (Pithecanthropus); Người cổ - Nêanđectan; Người hiện đại (Người khôn ngoan) - Hômô xapiêng. Tuy nhiên, có vấn đề đặt ra là, từ người Nêanđectan sinh sống rộng trên hành tinh cách đây 5 vạn năm thì có phải ở mọi nơi đều diễn ra quá trình xapiêng hoá để thành người hiện đại hay chỉ ở một nơi hay một số nơi nào đó. Từ đây cũng đã có nhiều lí thuyết khác nhau. Xt. Nguồn gốc chủng tộc.

Các chứng cứ cổ nhân học và khảo cổ học được phát hiện gần đây cho rằng vùng Đông Phi là quê hương sớm nhất của loài người. Từ đây cũng xuất hiện lí thuyết về tác động phóng xạ mạnh ở vùng hồ Vichtoria (Victoria, Đông Phi) gây đột biến gen di truyền của loài vượn bậc cao và trở thành người.

 

 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học

Cách nuôi dạy con

Đầu HD giá rẻ
Tour du lịch Sapa Tết 2015
tour du lịch sapa sinh viên