cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

NÃO

Tác giả: Sinh học

NÃO:

 phần phình rộng nhất của hệ thần kinh, nằm ở đầu trước cơ thể cùng các giác quan chính và là trung tâm điều hoà thần kinh động vật. N người có hai bán cầu N gấp nếp chiếm phần lớn bề mặt N. Lớp ngoài là vỏ N, trung tâm tổng hợp của toàn bộ hệ thần kinh và liên quan đến trí nhớ, học tập. Tiểu N nằm ở dưới hai bán cầu N phía sau của N. Vỏ N điều khiển hoạt động cơ. Vùng dưới đồi nằm sâu trong N, điều khiển các chức năng trao đổi chất và hoạt động tuyến yên. N có bốn khoang rỗng là các N thất chứa đầy dịch N. Phía ngoài có ba màng N bảo vệ. ở cá và chim, các trung tâm vận động và cảm giác chính nằm trong vùng sâu và mở rộng của bán cầu N gọi là thể vân, quyết định tính trội của tập tính bẩm sinh của chim (x. Tiểu não; Vùng dưới đồi; Hành tuỷ; Não thất).

 Não
Não người (bán cầu não phải nhìn từ trái sang)
1. Bán cầu đại não; 2. Đồi thị; 3. Phần trên đồi thị; 4. Phần dưới đồi thị;
5. Thể chai; 6. Tuyến yên; 7. Củ não sinh tư; 8. Cuống não;
9. Cầu Varôli; 10. Tiểu não; 11. Hành tuỷ; 12. Não thất thứ tư của đại não

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học