cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

MỘT LÁ MẦM

Tác giả: Sinh học

MỘT LÁ MẦM:

(Monocotyledonae), lớp thực vật hạt kín với đặc điểm đặc trưng là hạt có một lá mầm. Khác với thực vật hai lá mầm, ở MLM có mạch thân không phân bố theo trật tự nhất định và không có mô phân sinh, vì vậy thân và hệ rễ không tăng trưởng theo chiều ngang; lá thường có bẹ nguyên, có gân đơn, song song hoặc theo hình vòng cung; hoa thường theo mẫu 3 hoặc bội số của nó. Thuộc lớp MLM có một số họ như họ Lúa (Poaceae), họ Cau (Arecaceae), họ Lan (Orchidaceae), họ Hành (Liliaceae), họ Thuỷ tiên (Amaryllidaceae).


 

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học