cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

MẠNG LƯỚI THỨC ĂN

Tác giả: Sinh học

MẠNG LƯỚI THỨC ĂN:

các chuỗi thức ăn trong các hệ sinh thái, thường có quan hệ rất phức tạp vì một động vật ăn cỏ lớn ăn rất nhiều thực vật, động vật ăn thịt cũng ăn nhiều loài động vật ăn cỏ và nhiều động vật ăn thịt khác. Các mắt xích này hợp thành MLTĂ.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học