cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

KHUÊ TẢO

Tác giả: Sinh học

KHUÊ TẢO:

(Diatomeae, tk. tảo silic), họ tảo đơn bào, kích thước nhỏ (4 - 2.000 μm), vỏ silic, sống trong môi trường nước ngọt và nước biển. Hoá thạch KT có thể tập trung và hình thành đá điatomit, một loại đá có những lỗ hổng li ti, dùng làm đá mài hoặc làm chất hấp thụ.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học