cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

HỒNG CẦU LƯỚI

Tác giả: Sinh học

HỒNG CẦU LƯỚI:

hồng cầu non được tạo nên từ nguyên bào hồng cầu trong tuỷ xương đỏ. Nguyên bào hồng cầu tích luỹ dần hemoglobin cho đến khi đủ để thành HCL. Ở động vật có vú, nguyên bào hồng cầu mất nhân và đi vào máu thành hồng cầu. Trong HCL còn có một mạng lưới các cấu trúc ưa kiềm, chúng tiêu biến dần và HCL biến thành hồng cầu đi vào máu.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học