cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

DẤU CHUẨN DI TRUYỀN

Tác giả: Sinh học

DẤU CHUẨN DI TRUYỀN:

các gen lặn và tính trạng tương ứng do chúng kiểm soát chỉ biểu hiện ở đồng hợp tử lặn. Khi genotip của dạng mẹ là aa và dạng bố AA thì DCDT được dùng để tách các cây không lai (aa) ra khỏi cây lai (Aa) trong sử dụng ưu thế lai ở cây trồng được nhân giống bằng ươm cây. DCDT được dùng để chọn lọc các thể đơn bội, vd. phương pháp dùng DCDT để tạo ra ngô đơn bội.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học

Cách nuôi dạy con
Đầu HD giá rẻ
Tour du lịch Sapa Tết 2015
tour du lịch sapa sinh viên