cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

BẠCH CẦU TRUNG TÍNH

Tác giả: Sinh học

BẠCH CẦU TRUNG TÍNH :

loại bạch cầu chứa các hạt, không bị bắt màu bởi cả hai loại thuốc nhuộm axit và kiềm. Có nhân phân thuỳ, vì thế còn gọi là bạch cầu nhân đa hình. Chiếm khoảng 70% tổng số bạch cầu, có chức năng bắt và tiêu các thể lạ như vi khuẩn nhờ các enzim do nó tiết ra. Là tuyến bảo vệ đầu tiên của cơ thể đối với các bệnh. Có thể đi qua các mao mạch bằng chuyển động amip vào các mô vây quanh chỗ bị nhiễm khuẩn, ở đây chúng có thể chết và hình thành mủ.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học