cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

ARN VẬN CHUYỂN

Tác giả: Sinh học

ARN VẬN CHUYỂN:

dạng ARN mang các axit amin đến ribosom và bố trí chúng dọc theo ARN thông tin, ở đó chúng kết hợp với nhau bằng liên kết peptit để thành protein. Mỗi axit amin có một phân tử ARN VC riêng biệt với bộ ba đặc trưng các bazơ đơn lẻ gọi là đối cođon. Đối cođon bắt cặp phù hợp với cođon trên phân tử ARN thông tin ở ribosom và các axit amin được sắp xếp theo trật tự các bazơ nitơ trên ARN thông tin trong quá trình dịch mã. Xt. ARN thông tin.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học