cho thuê xe tại hà nội

Sinh học

ARN - POLIMERAZA

Tác giả: Sinh học

ARN - POLIMERAZA:

(Ph. ARN - polymerase), xúc tác phản ứng polime hoá để tổng hợp ARN nhờ trình tự bazơ của một sợi ADN làm bản mẫu.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sinh học