cho thuê xe tại hà nội

Sân khấu

SÂN KHẤU TRUYỀN HÌNH, TRUYỀN THANH

Tác giả: Sân khấu

SÂN KHẤU TRUYỀN HÌNH, TRUYỀN THANH :

hình thức sân khấu dùng băng ghi hình và lời hoặc ghi lời các vở diễn để phát trên sóng của các đài truyền hình, đài phát thanh. Có khả năng phục vụ đông đảo người xem và nghe ở tất cả mọi nơi mà không cần tới sự có mặt của các đoàn nghệ thuật sân khấu.

Đối với sân khấu truyền thanh do đặc trưng nổi bật là chỉ có phần nghe, nên ngoài các lời kịch còn có phần thuyết minh về các hành động bên ngoài của nhân vật, làm cho người nghe có thể hình dung được các bối cảnh, tình huống xảy ra trong các vở kịch. Các kịch bản đưa lên sân khấu truyền thanh phải có sức biểu hiện tập trung và mạnh mẽ về mặt ngôn ngữ (cả ngôn ngữ văn học và ngôn ngữ diễn viên), sao cho tác động cao nhất tới sức tưởng tượng của người nghe thông qua các đối thoại nhân vật.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Sân khấu