cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN

Tác giả: Quân sự

TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN:

đơn vị huấn luyện cùng toàn bộ các công trình, thiết bị phục vụ huấn luyện chiến đấu cho sĩ quan, hạ sĩ quan, binh sĩ, nhân viên chuyên môn kĩ thuật và cho phân đội, binh đội. Tuỳ theo tác dụng, TTHL có: trường bắn, thao trường, bãi tập nhỏ, khu vực diễn tập, các giảng đường chuyên dùng, nhà sửa chữa, vv.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự