cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

TRẬN NHÀ ĐỎ - BÔNG TRANG (24.2.1966)

Tác giả: Quân sự

TRẬN NHÀ ĐỎ - BÔNG TRANG (24.2.1966):

trận chiến đấu tập kích Lữ đoàn 1 (Sư đoàn "Anh cả đỏ"), một tiểu đoàn quân Ôxtrâylia trong cuộc hành binh "Hòn đá lăn" (A. Rolling Stone) của 16 nghìn quân Mĩ và Ôxtrâylia. Do Sư đoàn 9 bộ đội Việt Nam tiến hành lúc 1 giờ ngày 24.2. Bí mật tiếp cận từng cụm quân Mĩ và bằng lối đánh đêm và đánh gần sở trường, ngay từ đầu bộ đội Việt Nam đã diệt Ban Chỉ huy Lữ đoàn và đã loại khỏi vòng chiến đấu 2 tiểu đoàn Mĩ, 1 tiểu đoàn quân Ôxtrâylia, 2 chi đoàn thiết giáp M113 (48 chiếc). Là trận chiến đấu có hiệu suất cao trong Kháng chiến chống Mĩ ở Đông Nam Bộ mùa khô 1965 - 66.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự