cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Tác giả: Quân sự

TIỀM LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ:

tập hợp toàn bộ các nguồn lực về vật chất, kinh tế, tài chính, thông tin, tổ chức, kĩ thuật và công cụ sản xuất, chế tạo... mà một quốc gia, một liên hiệp xí nghiệp, một công ti... có được để phát triển khoa học, kĩ thuật, công nghệ nhằm thực hiện các mục tiêu đặt ra. TLKHVCN gồm những nhân tố cơ bản như các viện và cơ quan nghiên cứu khoa học, đội ngũ cán bộ khoa học - kĩ thuật, tri thức và kinh nghiệm tích luỹ được, công nghệ và các bí quyết công nghệ, các phòng thí nghiệm và các nguồn tài chính, vv.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự