cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

SÚNG NGẮN

Tác giả: Quân sự

SÚNG NGẮN :

(cg. súng lục), súng cá nhân, nòng rất ngắn, nhỏ, nhẹ, thường bắn bằng một tay để diệt sinh lực ở cự li ngắn (đến 70 m). Xuất hiện vào thế kỉ 16. Phân ra: quân dụng, tín hiệu, thể thao. SN quân dụng hiện đại có khối lượng khoảng 1 kg, cỡ 7,62 - 11,5 mm, nửa tự động, hộp đạn chứa 6 - 20 viên, tầm bắn 50 - 70 m. Một số loại SN có thể bắn liên thanh.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự