cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

SỰ KIỆN THÁNG 8.1991 Ở LIÊN XÔ

Tác giả: Quân sự

SỰ KIỆN THÁNG 8.1991 Ở LIÊN XÔ:

cuộc đảo chính (19 - 21.8.1991) của một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhằm lật đổ bộ máy nhà nước của tổng thống Goocbachôp M. X. (M. S. Gorbachёv). Cuộc đảo chính xảy ra tại Matxcơva trong thời gian Goocbachôp đi nghỉ mát ở Krưm (Krym). Phó tổng thống Ianaep (G. I. Janaev) đã  tuyên bố rằng do tình trạng sức khoẻ của tổng thống nên phó tổng thống sẽ thực hiện nhiệm vụ của tổng thống trên cơ sở điều 127, mục 7 của Hiến pháp Liên Xô. Đồng thời công bố danh sách “Uỷ ban Nhà nước về Tình trạng Khẩn cấp” gồm 8 người, ra lệnh áp dụng Tình trạng Khẩn cấp ở một số khu vực trong 6 tháng, xe bọc thép chiếm các vị trí quan trọng của Matxcơva. Ngày 20.8, năm vạn người tụ tập quanh trụ sở Quốc hội Nga, biểu tình, bãi công ở nhiều nơi chống cuộc đảo chính. Các nước Ukraina, Kazăcxtan, Uzơbêkixtan ... tuyên bố không áp dụng tình trạng khẩn cấp. Giới chức Nga đòi giải thể “Uỷ ban Nhà nước về Tình trạng Khẩn cấp”. Ngày 21.8, các thành viên “Uỷ ban Nhà nước về Tình trạng Khẩn cấp” bị bắt. Ngày 22.8, Goocbachôp trở về Matxcơva nắm lại quyền của tổng thống, tuyên bố từ chức tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, yêu cầu Ban Chấp hành Trung ương tự giải tán, Xô Viết Tối cao Liên Xô quyết định đình chỉ hoạt động của Đảng Cộng sản Liên Xô, chính quyền Nhà nước Liên bang bị giải thể, các nước cộng hoà tuyên bố độc lập và tách khỏi Liên bang, lúc này Liên Xô chỉ còn lại Nga và Kazăcxtan. Như vậy, Liên bang Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô Viết ra đời từ 1917, tồn tại 74 năm, đến năm 1991 thì tan rã.          

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự