cho thuê xe tại hà nội

Quân sự

QUÂN ĐOÀN 3

Tác giả: Quân sự

QUÂN ĐOÀN 3:

(cg. Binh đoàn Tây Nguyên), quân đoàn chủ lực cơ động của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thành lập ngày 26.3.1975 tại Tây Nguyên. Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1979). Gồm: Sư đoàn 10, Sư đoàn 316, Trung đoàn 675 pháo binh, Trung đoàn 312 phòng không, Trung đoàn 198 đặc công, Trung đoàn 237 xe tăng... Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, tham gia giải phóng Phú Yên, Khánh Hoà, đánh chiếm sân bay Tân Sơn Nhất và nhiều mục tiêu quan trọng... Sau 1975, chiến đấu ở mặt trận Biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia.

Chia sẻ bạn bè twitter google plus facebook in

Các bài khác về Quân sự